Podstawowe Informacje Publiczne o MDK-Fabryczna

ARTYKUŁ W BUDOWIE!  TESTY!  ARTYKUŁ W BUDOWIE!

Wszelkie informacje zawarte w tym artykule (bloku artykułów) na chwilę obecną są tylko wersją testową i nie mają żadnych wartości merytorycznych.
Stanowią tylko zarys artykułu stworzonego na potrzeby testów.
info2
 
underconstruction

 

 

 

 

Informacje Ogólne
Uchwała powołująca
Statut jednostki
Adres
Struktura
Regulamin organizacyjny
Zarządzenia
 
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Praca
 
Adres
 
Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna
ul. Zemska 16a
54-438 Wrocław
tel. 71 798 67 42
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
artykuł w przygotowaniu!
 

WŁADZE

Dyrektor: Agnieszka Rossa
Wicedyrektor: Małgorzata Górnicka

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 

STATUS PRAWNY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA

Funkcjonowanie MDK regulują:
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998 roku z późniejszymi zmianami).
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami).
 4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z 2008r. z późniejszymi zmianami).
 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z 2008r. z późniejszymi zmianami).
 6. Regulaminy obowiązujące w MDK oraz Zarządzenia Dyrektora.

 

KOMPETENCJE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 8559B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 
Treść
MDK opracowuje własne programy i plany pracy. Główne zadania programowe oparte są na prowadzeniu i rozwijaniu tych form edukacji kulturalnej, które w szczególności służą pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień oraz promowaniu twórczości artystycznej dzieci i młodzieży.
Celem działalności MDK jest realizacja zadań edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, profilaktycznych, opiekuńczych, prozdrowotnych, rekreacyjnych i sportowych.
Cele te MDK realizuje poprzez pozaszkolną programową działalność pedagogiczną, wypełniając szczególnie następujące zadania:
 1. stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach nauki, sztuki, sportu, techniki,
 2. pogłębianie i rozszerzanie wiedzy, wspomaganie funkcji opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej szkoły,
 3. kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego, promowanie zdrowego stylu życia,
 4. stwarzanie warunków do podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania umiejętności twórczych i artystycznych,
 5. organizowanie przeglądów, wystaw, festiwali, turniejów, pokazów i konkursów o zasięgu dzielnicowym, miejskim, ogólnopolskim i międzynarodowym,
 6. prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,
 7. organizowanie letniego i zimowego wypoczynku,
 8. realizowanie autorskich programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 9. dostosowywanie zadań do potrzeb środowiska, oczekiwań dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów.

 

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 

ZASADY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
Przyjęcia interesantów i dokumentów:
 
SEKRETARIAT MDK - pok. 1 (parter)
 
poniedziałek   8:00-16;00
wtorek   8:00-16:00
środa   8:00-16:00
czwartek   8:00-16:00
piątek   8:00-16:00
 
tel.: 71 798 67 42
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Sprawy przekazane do realizacji poszczególnym pracownikom MDK są załatwiane w dniach i godzinach określonych w zatwierdzonych grafikach pracy.
Pracownicy załatwiający sprawy indywidualne interesantów są zobowiązani:
 • przestrzegać zasad i terminów przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego oraz w innych przepisach mających na celu usprawnienie obsługi interesantów
 • udzielać dokładnych i wyczerpujących informacji o stanie załatwiania sprawy
 
Godziny przyjęć interesantów:
 
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna
.................. przyjmuje w .......: w godz. ...................... lub w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym.
 
Wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna
................. przyjmuje w ........: w godz. .......................lub w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym.
 1. Skargi i wnioski w Młodzieżowym Domu Kultury Fabryczna przyjmowane są przez dyrektora MDK lub wicedyrektora MDK podczas godzin pracy.
 2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, drogą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.
 3. Kwalifikacji sprawy jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor MDK.
 4. Rozpatrzenia skargi lub wniosku dokonuje dyrektor MDK lub osoba przez niego upoważniona.

 

EWIDENCJA I REJESTRY

 1. Ewidencja uczestników zajęć.
 2. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
 3. Księga protokołów i uchwał Rady Pedagogicznej
 4. Rejestr Zarządzeń Dyrektora MDK
 5. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 6. Listy pracowników
 7. Ewidencja czasu pracy
 8. Rejestr wydanych zaświadczeń
 9. Rejestr zamówień publicznych
 10. Dokumentacja finansowo-księgowa
 11. Księgi inwentarzowe
 12. Instrukcja organizacji i zakresu działania składnicy akt

Komórki prowadzące: sekretariat, dyrektor placówki, wicedyrektor, kierownik gospodarczy

 

Zapisz się na newsletter

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wydarzeniach i promocjach?
Please wait