Moje studia, ogromne doświadczenie zdobyte na kursach i uniwersytetach za granicą i ponad 14-letnia praca lektora języka angielskiego w Polsce przygotowały mnie do pracy wychowawczej, pełnienia roli organizatora oraz prowadzącego zajęcia.

Żywię nadzieję, że moja praca przyczyni się do osiągnięcia przez państwa i dzieci sukcesu w posługiwaniu się językiem angielskim, jak również zagwarantuje wspólną dobrą zabawę.

Serdecznie zapraszam!

union jack


Cele zajęć

 • posługiwanie się metodą komunikatywną, opierającą się na aktywnym rozwijaniu podstawowych zdolności językowych: mówienia, słuchania, pisania i czytania
 • zapoznanie z najważniejszymi zwrotami używanymi w języku angielskim poznawanie i doskonalenie różnorodnych technik uczenia się oraz wzbogacania słownictwa
 • kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym
 • nauczanie swobodnego i poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego i formułowania opinii
 • przygotowanie do kontynuowania nauki języka angielskiego

Forma zajęć

 • praca w swobodnej atmosferze, sprzyjającej rozwojowi osobowości
 • praca indywidualna, w parach i w grupach
 • zajęcia w grupach małych, zbliżonych wiekowo oraz poziomem znajomości języka angielskiego
 • słuchanie oraz śpiewanie piosenek angielskich
 • oglądanie bajek / filmów w języku angielskim odgrywanie dialogów i scenek z życia codziennego
 • grania w gry językowe
 • czytanie gazetek oraz książeczek w języku angielskim
 • gry i zabawy komunikacyjne, podczas których istnieje możliwość wymiany poglądów, doświadczeń czy rozmowy w obcym języku

 

FOR ENGLISH

Magdalena Łakoma - I am a graduate of English Philology at the University of Wroclaw. In addition, I have a master's degree in education from DSWE  TWP in Wroclaw; specialization: marketing and management in education

Since 2003  I have been working as an English teacher and a translator.

 Throughout the summer I constantly improve my teaching and language skills via attending the courses abroad. So far, I have visited New York, Miami (Florida), London, Oxford, Cambridge, Brighton, Ramsgate and Malta. Thanks to the courses abroad I have gained a lot of valuable experience, practised my British and American English language, picked up new slang and idiomatic expressions. Moreover, I have made new friends with people from other countries, as well as got to know the culture of English-speaking countries, which is very important in my career teaching English as a foreign language.
My greatest passions: teaching English and travelling. I love exploring different corners of the world, getting to know people and culture of different countries. This allows me to develop intercultural communication skills.
Besides, my great passion is sport: I run, I ski, I ride a horse, I ride a bike and dance.
I am a very energetic, cheerful, creative, easy-going and sociable person. My students say that "The smile on my face never disappears" :-) Furthermore, my personality traits are: kindness, willingness to help other people, professionalism, passion, a great sense of humor, commitment in my work, energy and joy that I have in myself and give the others :-)

Characteristics and aims of the English classes:

 • use of the communicative approach, based on the active development of basic language skills: speaking, listening, reading and writing
 • apply the skills and strategies of a successful speaker and listener
 • discuss and respond to content of a reading or listening passage
 • use communication strategies to participate in group and class discussions
 • use vocabulary appropriately
 • use grammatical structures appropriately
 • reflect on and evaluate learning and performance, and set goals for progress
 • familiarize with the most important phrases used in English, learn and improve a variety of learning techniques and enrich vocabulary
 • develop practical skills in a foreign language
 • communicate in a variety of everyday situations and give opinions
 • work in a relaxed atmosphere encouraging to develop your personality
 • work individually, in pairs and in groups
 • groups consist of children of similar age and level of English proficiency
 • English classes take place in well-equipped and modern classroom, use of modern teaching materials, interactive board and DVDs
 • listen to and sing songs English, use of You Tube
 • watch cartoons / videos in English
 • learn via language games and flashcards
 • read newspapers and books in English
 • communication classes and discussions where there is an opportunity to exchange views and experience

My studies, great experience gained via a lot of courses abroad and over fourteen-year work as an English language teacher in Poland have prepared me for the work in educational institutes. I am a well trained tutor, teacher, lecturer and events organizer. I hope that my work will contribute to children’s success in using English language properly, as well as guarantee the common good fun.

Come and join my classes!

Facebook:

https://www.facebook.com/MDK.English/

 


Moja galeria

Wręczenie Nagrody Prezydenta Miasta Wrocławia

Europejski Dzień Języków 21-29 IX 2017r.

AIESEC  PROJECT: „Multicultural Education- październik 2016”


Dyplomy

 

 

Zapisz się na newsletter

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wydarzeniach i promocjach?
Please wait