Cele zajęć Koła Turystycznego "Wszędołazy"

wszedolazy

Cele zajęć Koła Turystycznego "Wszędołazy":

 1. Rozwijanie zainteresowań, zachęcanie do poszerzania i pogłębiania wiedzy o Wrocławiu, regionie, Europie i Unii Europejskiej.
 2. Rozwijanie myślenia, fantazji i kreatywności.
 3. Korzystanie z różnych źródeł informacji.
 4. Swobodne i bez lęków mówienie oraz wyrażanie swoich myśli.
 5. Działania w zespołach i współpraca z rówieśnikami.
 6. Wdrażanie do racjonalnego, aktywnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
 7. Udział w działaniach ekologicznych, poszanowanie przyrody, zabytków i miejsc upamiętnionych.
 8. Poznanie zasad bezpiecznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa.
 9. Nabywanie umiejętności dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne.
 10. Hartowanie organizmu, uodparnianie na trudy i niewygody.
 11. Wyrabianie samodzielności, silnej woli i pokonywanie trudności.
 12. Szacunek i tolerancja wobec osób starszych i rówieśników.
 13. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie wykorzystują w życiu codziennym i na lekcjach w szkole.
 
Cele i tematyka zajęć są dostosowane do wieku, możliwości oraz zainteresowań uczniów.
Na zajęcia uczęszczają uczniowie szczególnie zainteresowani turystyką, krajoznastwem, wydarzeniami kulturowymi, ciekawi gier terenowych, zabaw, konkursów (podczas imprez plenerowych) oraz zdobywaniem nowych umiejętności w trakcie warsztatów i prac zespołowych.
Uczniowie z trudnościami wychowawczymi potrzebują rozmów, doceniania, odkrywania swoich zdolności, wyróżniania i pochwał za wykonane zadania.
Uczniowie czują satysfakcję i radość bo są zauważani, pełnią funkcję doradców, asystentów, znawców tematu, ekspertów a wielu zdobywa tytuł "Mały Przewodnik Koła Turystycznego WSZĘDOŁAZY MDK Fabryczna".
 
Opracowałam i zrealizowałam:
 1. Autorski program "Edukacja regionalna i europejska".
 2. Autorski program "Edukacja regionalna, ekologiczna i zdrowotna".
 3. Autorski program "Szkoła w mieście"
 4. Współudział w opracowaniu i realizacji Szkolnego projektu edukacyjnego Wrocławskie Krasnale Szkół Podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 113 we Wrocławiu).
 5. Grę terenową "Poznajemy osiedle Nowy Dwór".
 6. Ankietę podczas Dni Ziemi MDK Fabryczna – "Czy jesteś EKO? Moja planeta – moja przyszłość".
 7. Konkurs z flagami "Wygraj dynię" podczas Święta Dyni MDK Fabryczna.
 8. "Quiz z upominkiem dla każdego" – podczas "Herbatki na Zemskiej".
 9. Zestawy pytań do konkursów o Wrocławiu, Europie i Unii Europejskiej podczas festynów osiedlowych na Nowym Dworze.
Aktywne formy działań:
 1. Wycieczki krajoznawczo-turystyczne piesze, rowerowe, obozy wędrowne, gry terenowe, ścieżki edukacyjno- przyrodnicze.
 2. Wyjścia do kin, teatrów, opery, filharmownii, muzeów, na łyżwy, rolki i kręgle.
 3. Udział w festynach, festiwalach, jarmarkach, projektach Europejskiej Stolicy Kultury.
 4. Dywanik pomysłów, burza mózgów, gry dydaktyczne, ćwiczenia dramowe, uczeń w roli, obserwacja, warsztaty, dyskusja, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Ciekawe realizacje w których brali udział uczestnicy Koła Turystycznego WSZĘDOŁAZY:

 1. 1.Konkursy "Spacery Wrocławskie"
 2. 2.Akcja "Czyste góry"
 3. 3.Wrocławski Festiwal Krasnoludków
 4. 4.Dolnośląski Festiwal Nauki
 5. 5.Europejskie Dni Dziedzictwa
 6. 6.Piknik Europejski – Dzień Europy
 7. 7.Festiwal Filmów "Kino Dzieci"
 8. 8."Noc muzeów"
 9. 9.Europa na widelcu
 10. 10.Spotkanie z "Żywą Książką" – BARBARA
 11. 11.7 Cudów Wrocławia i Dolnego Śląska
 12. 12.Wrocławska Europa
 13. 13.Tajemnice Egipskich Grobowców
 14. 14."Hydropolis" – Zgłębić wiedzę
 15. 15.Centrum Historii Zajezdnia – Wrocław w latach 1945-2016.
 16. 16.Muzeum Pana Tadeusza
 17. 17.Zakład Narodowy im Ossolińskich
 18. 18."Przebaczenie i pojednanie" – kardynał Kominek, nieznany ojciec Europy.
 19. 19.Poszukiwanie Skarbu – Pałac w Samotworze
 20. 20.Przyjdź, posadź drzewo!

W imprezach MDK Fabryczna m.in:

Mikołajki, Dzień Ziemi, Święto Dyni, Dni Życzliwości, Herbatka na Zemskiej, Familijna Sobota, Herbatka na Zemskiej

W projektach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016:

 1. "Stacja Brochów" – gra terenowa
 2. "Przebudzenie – Ceremonia Otwarcia, Pochód Czterech Duchów Miasta".
 3. "Mosty" – Tonący książki się trzyma, Step by step
 4. "Flow" – imprezy nad Odrą
 5. "Niebo" – Ceremonia Zamknięcia Europejskiej Stolicy Kultury.
 6. "Słuchowisko" – Weekend Zamiknięcia ESK.

Współpraca i edukacyjne wsparcie:

 • z rodzicami uczestników kół MDK Fabryczna
 • z nauczycielami Szkoły Podstawowej nr113
 • Radą Osiedla Nowy Dwór
 • Dolnośląską Organizacją Turystyczną (foldery promocyjne o Wrocławiu i Dolnym Śląsku)
 • Domem Europy, punktem informacyjnym Unii Europejskiej we Wrocławiu (materiały i książki dotyczące Unii Europejskiej)

 

Maria Kempf

Maria Kempf
Imię
Maria
Nazwisko
Kempf
Zajmuję się
Koło europejskie, Koło turystyczne "Wszędołazy"
Telefon
886 766 402
E-mail
mkempf@mdk.wroc.pl

Zapisz się na newsletter

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wydarzeniach i promocjach?
Please wait